Jesteśmy w kontakcie!
+48 726 127 344

Dziękuję!

Twoja wiadomość została wysłana.

W najbliższym czasie skontaktuje się z Państwem.

Napisz ponownie
Skład raportów rocznych i artykułów analitycznych
Raport roczny jest jak książka o firmie. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że będzie on używany przez klientów, partnerów, wierzycieli, konkurentów, akcjonariuszy i społeczeństwo do oceny firmy. Na Zachodzie poważne firmy od wielu lat przygotowują raporty, w których ujawniają swoje wewnętrzne funkcjonowanie, politykę i stanowisko w sprawach ważnych dla społeczeństwa.

Raporty o zarządzaniu powinny pokazać:

strukturę organizacyjną firmy i to, czym się zajmuje;

  • wynik finansowy;
  • płynność i zobowiązania;
  • wpływ firmy na środowisko;
  • politykę personalną;
  • ryzyka, na które Twoja firma może być narażona i jak na nie reaguje;
  • ryzyka, na które Twoja firma może być narażona i jak na nie reaguje;
  • finansowanie badań i innowacji;
  • inwestycje finansowe;
  • perspektywy rozwoju;
  • dane dotyczące ładu korporacyjnego.

Sprawozdawczość biznesowa jest nie tyle wymogiem, co trendem w Europie i na świecie. Tysiące firm przygotowuje raporty, aby pokazać swoją otwartość na klientów, społeczeństwo i partnerów. Otwartość oznacza więcej relacji opartych na zaufaniu, większą niezawodność i mniejsze ryzyko.

Otwartość biznesowa nie jest kaprysem ani modą. To dobrze przemyślana strategia. Firma, która chce uniknąć ryzyka informacyjnego i reputacyjnego, nie tylko raportuje informacje o wynikach produkcyjnych i finansowych firmy, ale także opisuje wszystkie potencjalnie problematyczne kwestie.

Raport roczny to poważny projekt. Wymaga aktywizacji zasobów, wykazania się kreatywnością i, co najtrudniejsze, wykonywania pracy dla siebie nietypowej. Dlatego raport roczny to inwestycja w nowych klientów, rozwój sieci partnerów i wzrost zaufania do Twojego biznesu.

Wszystkie projekty
Сhętnie nawiążemy współpracę
Mamy dobrą firmę
Więcej opinii