Jesteśmy w kontakcie!
+48 726 127 344

Dziękuję!

Twoja wiadomość została wysłana.

W najbliższym czasie skontaktuje się z Państwem.

Napisz ponownie
Brending
Brending - konsekwentne i planowe tworzenie marki, popularnej wśród grupy docelowej, wdrożenie podejścia markowego w polityce firmy. Brending składa się z zestawu narzędzi marketingowych oraz procesu brend-managementu, który polega na opracowaniu marki handlowej produktów, pozycjonowaniu ich i ich promowaniu na rynku, zagwarantowaniu reputacji, a także na regularnym monitorowaniu zgodności określonej marki handlowej z wymaganiami rynku.

Brending to ukierunkowane działania marketingowe mające na celu stworzenie długoterminowej preferencji konsumentów dla produktu. Branding realizowany jest w procesie opracowywania i wdrażania komunikacji marketingowej: znak towarowy, marka, opakowanie, przekazy reklamowe, inne działania marketingowe, które pomagają wyróżnić produkt spośród innych i stworzyć wizerunek produktu odmienny od innych konkurentów w świadomości i psychologii konsumentów.

Termin branding pochodzi od łacińskiego słowa „brand” – marka. Najbliższym tłumaczeniem jest ,,wyrobienie sobie imienia”.

Celem brandingu jest skonstruować markę, sformulować długoterminowe preferencji dla przedmiotu działań marketingowych. Teraz przechodzimy do zadań brandingu:

 • Głównym zadaniem brandingu jest przekazanie odbiorcom docelowym (kupującemu, partnerom, władzom) istoty oferty projektowanej pod nazwą marki oraz formowania pozytywnego nastawienia do tej marki.
 • stworzyć jasny i zrozumiały obraz przedmiotu marketingu;
 • spopularyzować temat marketingu, czyli poznać go wśród grupy docelowej
 • sprawić, by przedmiot marketingu był łatwo rozpoznawalny przez konsumentów;
 • stymulować preferencję dla marki, alternatywą, uczynić wybór markowego tematu marketingowego naturalnym;
 • kształtować wartość markowego produktu marketingowego w umyśle konsumenta;
 • odróżnić się od konkurencji;
 • zachować szczególny wizerunek produktu z wszelkimi jego modyfikacjami i zmianami rynkowymi;
 • dać możliwość uzyskania premii cenowej marki.

Premia marki — możliwość sprzedaży produktu marketingowego po wyższej marży niż średnia marża na rynku. Premia cenowa marki powstaje w oparciu o chęć odbiorców marki do chętniej, szybciej i drożej kupować markowe towary, bazując na popularności i popularności marki, a także w oczekiwaniu na dodatkowe emocje i korzyści z zakupu takich artykułów marketingowych.

Elementy brandingu:

 • znak towarowy;
 • pakowanie i etykietowanie;
 • komunikaty reklamowe;
 • imprezy PR;
 • marketingowe działania handlowe;
 • itp.

Kroki brandingowe:

 • analiza sytuacji rynkowej, preferencji grupy docelowej
 • audyt aktualnego stanu marki (jeśli już powstała);
 • planowanie marki (sformułowanie istoty marki, pozycjonowanie; opracowanie strategii zarządzania marką);
 • brand design (stworzenie systemu identyfikacji wizualnej i werbalnej; opracowanie wizerunku marki; stworzenie kompletu dokumentów marki);
 • promocja marki (wykorzystywanie zintegrowanej komunikacji marketingowej w celu stworzenia silnej relacji między konsumentem a marką);
 • monitorowanie marki i ocena wyników;
 • korekta brandingu (korekta projektu, planu i promocji), w oparciu o różnicę między planem a rzeczywistością;

Zakres prac nad „projektowaniem marki” obejmuje:

 • nazewnictwo, rozwój marki;
 • opisy marek;
 • identyfikację wartości w oczach konsumenta (pozycjonowanie);
 • identyfikację różnic, które pozwalają marce wyróżnić się i zaspokoić potrzeby klientów;
 • tworzenie projektu marki;
 • sformułowanie zasad promocji i popularyzacji marki;

Sukces brandingu zapewnia jakość produktu, dokładność i klarowność wizerunku dla grupy docelowej marki, siła wpływów reklamowych i innych działań marketingowych oraz reputacja producenta.

Rozszerzenie marki to rozszerzenie marki na nowy segment konsumencki lub pokrewną kategorię produktów.

Wszystkie projekty
Сhętnie nawiążemy współpracę
Mamy dobrą firmę
Więcej opinii